Představení kanceláře

Historie advokátní kanceláře sahá do roku 2005, kdy byla založena samostatná kancelář současného společníka JUDr. Radka Macha. V průběhu roku 2012, konkrétně pak k 1.4.2012 došlo k založení společnosti Mach & Mrázik, advokátní kancelář, s.r.o., a to za účelem výkonu společné advokátní praxe s Mgr. Bc. Peterem Mrázikem, druhým společníkem. Nový způsob výkonu advokacie však plynule navázal na předchozí činnost.

Advokátní kancelář nabízí klientům své služby spočívající v jejich zastupování před soudy, před správními orgány, sepisuje smlouvy z oblasti práva rodinného, pracovního, obchodního a občanského. Dále rovněž zajišťuje právní služby spojené s advokátní úschovou listin, finančních prostředků, cenných papírů. Samostatnou činností advokátní kanceláře je vymáhání pohledávek klientů advokáta po celém území České republiky. Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak tuzemské, tak i zahraniční fyzické a právnické osoby.

Právní služby jsou poskytovány obchodní společnostem při jejich podnikatelské činnosti, tak i občanům v českém, anglickém nebo německém jazyce.Advokátní kancelář spolupracuje s notářskou kanceláří, daňovou a auditorskou kanceláří, právní služby jsou poskytovány klientovi individuálně s kompletní nabídkou vyřešení jeho problému.

Cílem advokátní kanceláře je totiž poskytovat klientům právní služby ve všech právních oblastech vždy kvalitně a na profesionální úrovni.  Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací a akcentem na maximální spokojenost s poskytovanými službami.